Dr Krzysztof Księżopolski

Dr Krzysztof Księżopolski jest ekspertem specjalizującym się w bezpieczeństwie ekonomicznym, bezpieczeństwie energetycznym oraz polityce klimatycznej. Twórcą oraz szefem programu „Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna” Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego bepk.oapuw.pl, zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej oraz ekspertem Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. W 2015 roku został laureatem nagrody RENERGY AWARD 2015 w kategorii „Osobowość Roku”. Dr Księżopolski jest autorem książek naukowych m.in.: „Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw” (2004), „Bezpieczeństwo ekonomiczne” (2011), „Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w latach 2014-2015” (2015), redaktor naukowy publikacji „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej” (2012) i „Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji” (2013) oraz współautorem podręczników „Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie” (2014), „Współczesna wojna handlowo-gospodarcza” (2015). Dr Księżopolski jest również twórcą wielu artykułów naukowych oraz analitycznych poświęconych zagadnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego oraz polityce ochrony klimatu

Dr Remigiusz Rosicki

Dr Remigiusz Rosicki jest ekspertem specjalizującym się w tematyce bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ekologicznego i bezpieczeństwa informacji. Współpracuje z Fundacją na Rzecz Czystej Energii w zakresie analiz rynków energetycznych. Obecnie jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego działalność dydaktyczna dotyczy m.in. takich konserwatoriów jak prawo energetyczne, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Jest współautorem dwóch monografii w zakresie tematyki bezpieczeństwa energetycznego („Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej” z 2010r. i „Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej” z 2013r.). W analizie rynków energetycznych wykorzystuje analizę strategiczną i metodę foresight.

Dr Witold Ostant

Dr Witold Ostant jest ekspertem specjalizujący się w problematyce polityki bezpieczeństwa z szczególnym uwzględnieniem terroryzmu i bezpieczeństwa energetycznego. Obecnie jest wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Collegium Polonicum – wspólnej placówki dydaktyczno-naukowa dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (przez 11 lat był pracownikiem Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu). Jest pomysłodawcą i współorganizatorem cyklicznej konferencji pt.: „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska” oraz współorganizatorem konferencji pt: „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii”, które współtworzy kilka znaczących ośrodków naukowych. Zrealizował również dwa projekty naukowe pt: „Polityka energetyczna rządu RFN a bilans energetyczny Polski – analiza i prognoza” (2012)  i  „W poszukiwaniu optymalnej drogi rozwoju – wyzwania stojące przed Polską do 2050 r.” (2013). Dr Ostant jest autorem i współautorem książek takich, jak: „Europol- – instytucja europejskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości” (2007) oraz „Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej (2013). Dr Ostant jest również twórcą wielu artykułów naukowych oraz analitycznych poświęconych zagadnieniu polityki bezpieczeństwa, terroryzmu i bezpieczeństwa energetycznego.

 

Daniel Góra

Dyrektor Zarządzający ISECS, prawnik, absolwent Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim. danielgora@isecs.eu