Dr Krzysztof Księżopolski

Dr Krzysztof Księżopolski jest ekspertem specjalizującym się w bezpieczeństwie ekonomicznym, bezpieczeństwie energetycznym oraz polityce klimatycznej. Twórcą oraz szefem programu „Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna” Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego bepk.oapuw.pl, zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej oraz ekspertem Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. W 2015 roku został laureatem nagrody RENERGY AWARD 2015 w kategorii „Osobowość Roku”. Dr Księżopolski jest autorem książek naukowych m.in.: „Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw” (2004), „Bezpieczeństwo ekonomiczne” (2011), „Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w latach 2014-2015” (2015), redaktor naukowy publikacji „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej” (2012) i „Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji” (2013) oraz współautorem podręczników „Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie” (2014), „Współczesna wojna handlowo-gospodarcza” (2015). Dr Księżopolski jest również twórcą wielu artykułów naukowych oraz analitycznych poświęconych zagadnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego oraz polityce ochrony klimatu

Dr Remigiusz Rosicki

Dr Remigiusz Rosicki jest ekspertem specjalizującym się w tematyce bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa ekologicznego i bezpieczeństwa informacji. Współpracuje z Fundacją na Rzecz Czystej Energii w zakresie analiz rynków energetycznych. Obecnie jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego działalność dydaktyczna dotyczy m.in. takich konserwatoriów jak prawo energetyczne, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Jest współautorem dwóch monografii w zakresie tematyki bezpieczeństwa energetycznego („Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej” z 2010r. i „Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej” z 2013r.). W analizie rynków energetycznych wykorzystuje analizę strategiczną i metodę foresight.

Dr Witold Ostant

Dr Witold Ostant jest ekspertem specjalizujący się w problematyce polityki bezpieczeństwa z szczególnym uwzględnieniem terroryzmu i bezpieczeństwa energetycznego. Obecnie jest wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Collegium Polonicum – wspólnej placówki dydaktyczno-naukowa dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (przez 11 lat był pracownikiem Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu). Jest pomysłodawcą i współorganizatorem cyklicznej konferencji pt.: „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska” oraz współorganizatorem konferencji pt: „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii”, które współtworzy kilka znaczących ośrodków naukowych. Zrealizował również dwa projekty naukowe pt: „Polityka energetyczna rządu RFN a bilans energetyczny Polski – analiza i prognoza” (2012)  i  „W poszukiwaniu optymalnej drogi rozwoju – wyzwania stojące przed Polską do 2050 r.” (2013). Dr Ostant jest autorem i współautorem książek takich, jak: „Europol- – instytucja europejskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości” (2007) oraz „Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej (2013). Dr Ostant jest również twórcą wielu artykułów naukowych oraz analitycznych poświęconych zagadnieniu polityki bezpieczeństwa, terroryzmu i bezpieczeństwa energetycznego.

Maciej Hacaga

Absolwent London School of Economics and Political Science, Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, autor publikacji nt. bezpieczeństwa energetycznego.

Daniel Góra

Dyrektor Zarządzający ISECS, prawnik, absolwent Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim. danielgora@isecs.eu