Energetyka i Bezpieczeństwo Energetyczne

red. K.M. Księżopolski, O. Anusewicz, Perspektywa polityczna strategii walki ze smogiem 2017, ISECS, Warszawa 2017, ISBN 978-83-944127-3-9;

red. K.M. Księżopolski, K.M. Pronińska i A.E.Sulowska, Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, Elipsa, Warszawa 2013 , ISBN 978-83-7151-992-5;

K.M. Księżopolski, Wpływ energetyki rozproszonej na bezpieczeństwo, w: Z.Karaczun (red.) Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty, Wyd. SGGW, Warszawa 2014, s. 49 – 60,

K.M. Księżopolski, M. Hacaga, Energy Union & the V4 countries. The last phase of the1989 revolution?. ISECS position paper 2016

Hacaga, M. & Dzieciolowski, K., 2015. Polish coal at the turning point: uneasy past, challenging future. Journal of Energy Security. (US)

Hacaga, M., 2015. Taking care of the Baltic energy circle. w NATO on the Way to Warsaw Conference Papers, 23/11/2015. Berlin.

Hacaga, M., 2015. Wykorzystanie państw upadłych do finansowania działalności terrorystycznej przez produkcję ropy na przykładzie Państwa Islamskiego. w P. Milik & M. Kołodziejczak, eds. Państwa nieuznawane i upadłe w prawie i bezpieczeństwie międzynarodowym – wyzwanie czy zagrożenia. Zeszyt Problemowy TWO. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Hacaga, M., 2015. Baterie Wojny. Parabellum. Niezależny Magazyn Strategiczny, s.99–106.

Hacaga, M. & Dzieciolowski, K., 2015. Polish coal: enfant terrible of the EU climate policy. The Italian Institute For International Political Studies Energy Watch. (Włochy)

Hacaga, M., 2014. Surowcowe determinanty rozwoju Chin w XXI wieku. Przyszłość. Świat – Europa – Polska, 1

Bezpieczeństwo Ekonomiczne

red.K.M. Księżopolski, Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009 r., ISBN 978-83-9234-318-9.

K.M. Księżopolski, Międzynarodowe Problemy Ekologiczne. Wybór dokumentów, Elipsa, Warszawa 2006, ISBN 978-83-7151-760-0;

K.M. Księżopolski, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004, ISBN 83-89757-01-X

K.M. Księżopolski Wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski XXI wieku, w: K. Czornik, M.Lakomy (red.), Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, wyd. Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Katowice 2014 r., s.319-333, link: RODM-publikacja2014

K.M. Księżopolski, Polityka Klimatyczno-Energetyczna Unii Europejskiej (współautorstwo z: K. Pronińska, J. Rączka, O. Annusewicz), Working Paper nr 1, Wyd. Program Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna, OAP UW, Warszawa grudzień 2014, link: bepk

Bezpieczeństwo ekonomiczne w działalności służb specjalnych w Polsce. Analiza krytyczna w: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 5, CZĘŚĆ II, s. 231-245, link: PiZ

Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska (red.), Odnawialne Źródła Energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, wyd. Elipsa, Warszawa 2013 r, s. 15-34, ISBN 978-83-7151-992-5;

Wpływ rozwoju infrastruktury na energetyczny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Case LNG w Świnoujściu w: J. J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski, Szczecin 2013, s.49-65 ISBN: 978-83-7780-841-2;

Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: „e-Politikon”, nr. III, 2012 r., s. 8-35, ISSN 2084-5294; link: e-Politikon

Polityka Klimatyczno-Energetyczna

Unia Europejska i ChRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu, w: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, Tom 47/2013, s.147 – 166, ISSN: 0209-0961;

The Impact of Securitization and Economization of Security on the Establishment of an International Climate Protection Regime, “e-Politikon”, nr. VII, edycja specjalna Klimat i Polityka, 2013 r., s.35-53, ISSN 2084-5294; link: e-Politikon;

 

Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną www.bezpieczeństwoekonomiczne.pl poświęconą ekonomicznemu wymiarowi bezpieczeństwa.