w ramach konsultacji  społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki. W ramach konsultacji społecznych PEP 2050 IESCS przedstawia uwagi do niniejszego dokumentu. Uwagi zostały podzielone na część ogólną oraz postulaty, które odnoszą się do struktury dokumentu, początkowych założeń oraz rozwiązań instytucjonalnych. POBIERZ PDF: opinia PPE 2050 ISECS