K. Księżopolski, Prosument w badaniach opinii publicznej i programach partii politycznych

Prosument w badaniach opinii publicznej i programach partii politycznych” przeprowadzono z zastosowaniem metody analizy danych zastanych (desk research) polegającej na analizie programów komitetów wyborczych reprezentujących partie lub koalicje w wyborach samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego, a także na podstawie wyników badania opinii publicznej. 


K. Księżopolski, Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich

Jak wynika z raportu mieszkańcy obszarów wiejskich potrzebują impulsu finansowego do tego, aby zmienić sposób pozyskiwania ciepła i zrezygnować z ogrzewania swoich domów mułem węglowym czy ekogroszkiem i przejść na ogrzewanie zeroemisyjne. Problem jest bardzo poważny ponieważ zjawisko smogu powoduje pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców, a blisko 90% domów jednorodzinnych na obszarach wiejskich jest ogrzewane paliwami stałymi.
K. Księżopolski, Strategy Game European – Norwegian Collaboration in the Field of Energy Efficiency and Security Methodology, Recommendations and Conclusions

On the last day of the Economic Forum in Krynica, for the first time ever in the history of this event, a strategic game was played devoted to the “Euro-Norwegian Cooperation in the Field of Energy Efficiency and Security”. It was based on the methodology of strategic analysis used in the defence sector. Experts and observers took part in the game. The experts came from the following countries: Poland, Slovakia, Croatia, Germany, Norway, Ukraine, Moldova and Kosovo. They represented the leading analytical institutions, the world of science and business (attached list no 1). The participants were divided into four groups: (1) V4 countries+ (Poland, Croatia, Slovakia), (2) Germany, (3) Norway, (4) countries from outside of the EU and the European Economic Area.
K. Księżopolski, K. Pronińska, Studium barier administracyjnych i proceduralnych w rozwoju OZE na obszarach wiejskich, Warszawa 2017

Niniejsza publikacja była dyskutowana podczas konferencji „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej”, która odbyła się w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów 7 lipca 2017 roku . W konferencji wzięli udział: Miguel Arias Cañete – Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej, Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Andrzej Piotrowski – Wiceminister Energii, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prof. dr hab. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.


R. Skarzyński, Geoekonomia – kryzys czy upadek teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2017

Ostatnio do Polski zawitała geoekonomia, która jest kolejną jawną kopią zachodniej pseudonauki wykonaną za pieniądze podatnika. Podobno miały być one przeznaczone na badania naukowe, ale lokalna profesura jak zwykle spożytkowała je zgodnie z własnymi umiejętnościami i interesami. Ponownie nasuwa się pytanie o to, czy powinno nas zadowalać powielanie? Czy nie możemy mieć ambicji stworzenia własnej teorii, która nie będzie wtłaczała naszego myślenia w ramy charakterystyczne dla myślenia imperialnego, typowego dla geopolityki, pseudoteorii stosunków międzynarodowych i geoekonomii. W przypadku geoekonomii chodzi o kolejną pseudoteorię, która nawet na Zachodzie nie zaistniała. Natomiast u nas poświęcony jej został cały program badawczy, finansowany za pomocą grantu. Czyż to nie paradoks?


K. Księżopolski, Strategia walki ze smogiem, Warszawa 2017

W odpowiedzi na kwestie niskiej jakości powietrza w Polsce oraz proponowane przez niektóre władze programy wymiany źródeł ciepła, dr Krzysztof M. Księżopolski z Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem, Energetyką i Klimatem (ISECS) przygotował „Strategię walki ze smogiem”. Dokument stanowi kompendium wiedzy na temat przyczyn i skutków smogu oraz przedstawia wyniki badania polegającego na zasymulowaniu kompleksowej modernizacji domów jednorodzinnych. Badanie to pokazuje redukcję zużycia energii i tym samym zmniejszenie emisji benzo(a)piernu, pyłów PM2,5 i PM10, które można osiągnąć poprzez podniesienie standardu energetycznego budynków jednorodzinnych w Polsce.    


K. Księżopolski, Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w latach 2014-2015, Warszawa 2015, s. 317, format A4.

Książka „Polityka klimatyczno – energetyczna Polski w latach 2014 – 2015” jest zbiorem analiz, raportów, dyskusji, zapisów wyników seminariów z udziałem kluczowych ekspertów i decydentów politycznych w Polsce.


K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska, Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, Warszawa 2013, s.214

Książka „Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa”, polityki i administracji jest pionierską pracą na rynku polskim dotyczącą rozwoju energetyki odnawialnej. Do podjęcia tego wyzwania naukowego i intelektualnego skłoniła autorów obserwacja, z jednej strony, europejskich i światowych trendów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), wskazujących na dynamiczny rozwój branży energetyki odnawialnej, z drugiej strony, powolnego adaptowania się Polski do zachodzących w tym obszarze zmian. Koncepcja badań obejmuje interdyscyplinarną analizę zagadnienia rozwoju OZE w Polsce, tj. z perspektywy ekonomicznej, politologicznej, technologicznej i społecznej. Analizowane są zarówno bariery rozwoju branży OZE w kraju opierającym swą energetykę na paliwach kopalnych i prezentującym tradycyjne podejście do bezpieczeństwa energetycznego, jak i wyzwania i szanse związane z szerszym wykorzystaniem OZE w polskim sektorze energetycznym.


red. K.M. Księżopolski, K.M. Pronińska, Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, Elipsa, Warszawa 2012, , ISBN 978-83-7151-955-0;


K.M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011, s. 203, ISBN 978-83-7151-037-3;