Aktualnie prowadzimy następujące projekty badawcze:

Polityka energetyczna Polski,

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej,

Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski,

Polityka klimatyczno – energetyczna Unii Europejskiej.

Polityka publiczna wobec smogu w Polsce.