Oferta dla instytucji rządowych i biznesu

Doradztwo dla instytucji rządowych w kraju i za granicą oraz dla biznesu w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, energetyki i klimatu poprzez przygotowywanie analiz, prognozy, gier decyzyjnych i analizy ryzyk.

Oferta dla instytucji finansowych i inwestorów

Cotygodniowe rekomendacje i alerty bezpieczeństwa dla instytucji finansowych oraz indywidualnych inwestorów w zakresie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kursów walutowych głównych par walutowych. W przygotowywaniu rekomendacji wykorzystujemy długoterminowe doświadczenie w analizowaniu i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych i społecznych. Opieramy się na modelu ESM (Economic Security Model) oraz metodzie Foresight.

Oferta dla sektora branży energetycznej i energochłonnej

Przygotowanie analiz mających na celu określenie możliwości rozwoju biznesu lub zagrożeń jakie niesie za sobą polityka klimatyczno-energetyczna. Przekładamy to, co trudne do wychwycenia w zapisach prawa europejskiego i krajowego na język praktyki ze wskazaniem możliwości zastosowania technologii. Za sprawą świetnej znajomości procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej dzięki nam wyprzedzisz konkurencję.

Chcesz wiedzieć więcej na temat ofert i cen? Skontaktuj się z nami.