amchatZobacz prezentację na temat strategii bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i Polski autorstwa dra Krzysztofa Księżopolskiego i dr Kamili Pronińskiej.

Wśród tematów prezentacji m.in:

– podmioty bezpieczeństwa energetyczne w UE

– wpływ kryzysu ekonomicznego na zmianę strategii polityki energetycznej UE

– Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego UE a polityka energetyczno-klimatyczna 2030

– warunki skutecznej realizacji strategii

– geostrategiczne, ekonomiczne i środowiskowe wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

– wpływ czynników infrastrukturalnych