„System ochrony klimatu daje przywileje nie biednym, ale bogatym państwom. Przyjmując bardziej sprawiedliwe i zgodne z encykliką papieską Laudato si’ rozwiązania powinniśmy opierać je o tzw. ślad węglowy, czyli opodatkowanie produkowanych dóbr w zależności od ich wpływu na emisje” – pisze dr Krzysztof Księżopolski.