Jednym z zaobserwowanych problemów pojawiających się w polskiej dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym jest podejście sektorowe do tego zagadnienia. Oznacza, to iż producenci i dystrybutorzy energii elektrycznej, przetwórcy ropy naftowej, przedsiębiorstwa wydobywające gaz i handlujące nim, czy firmy świadczące usługi przesyłu surowców i nośników finalnych energii odwołują się do pojęcia bezpieczeństwa energetycznego w celu zwrócenia uwagi decydentów i opinii publicznej na te problemy, które są istotne z ich perspektywy rynkowej. Bardzo często też odnoszą się w swej narracji do bezpieczeństwa energetycznego chcąc uzyskać akceptację dla określonych rozwiązań, korzystnych dla nich jako podmiotów rynku energetycznego, ale niekoniecznie optymalnych z punktu widzenia interesów i potrzeb państwa.

Czytaj więcej