Uwarunkowania litewskiej polityki energetycznej są inne niż w Polsce. Mimo to jednak, możemy się od naszych sąsiadów wiele nauczyć, zwłaszcza w kontekście opracowania polityki energetycznej. Litwini stworzyli koherentną i kompleksową politykę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Kierunki działań Wilna w tym zakresie są stałe i niezmienne. Co istotne w tym zakresie istnieje ponadpartyjny konsensus, który rozpoczął się od ponadpartyjnej zgody na budowę terminala LNG.Przeczytaj cały tekst.