Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. Ryszard Zięba

Z-ca redaktora naczelnego:

dr Krzysztof Księżopolski

Rada Naukowa International and Security Studies:

 • Prof. Fulvio Attina (Università degli Studi di Catania, Włochy)
 • Prof. Esther Barbé (Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania)
 • Prof. Bojko Bučar (Uniwersytet w Lublanie, Słowenia)
 • Prof. dr hab. Andrzej Ciupiński (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Prof. dr hab. Erhard Cziomer (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków)
 • Dr Hans-Georg Ehrhart (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Hamburg, Niemcy)
 • Prof. Lidija Georgieva (Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia)
 • Prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Dr hab. Paweł Frankowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Prof. UW dr hab. Tomasz Grosse (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (Wyższa Szkoła Policji, Szczytno)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Łastawski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
 • Prof. Radmila Nakarada (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
 • Prof. Henry Nau (George Washington University, Waszyngton, USA)
 • Prof. Josep Mª Reniu (Universitat de Barcelona, Hiszpania)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Prof. dr hab. Ryszard Szpyra (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa)
 • Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Prof. dr hab. Janusz Węc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Prof. Jaap de Wilde (University of Groningen, Holandia)
 • Prof. UJK dr hab. Agata Włodkowska-Bagan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
 • Prof. dr hab. Ryszard Skarzyński (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Prof. Tanju Tosun (Ege University, Izmir, Turcja)
 • Prof. Igor Tsependa (Vasyl Stepanyk Precarpatian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraina)
 • Prof. UW dr hab. Justyna Zając (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 • Prof. dr hab. Ryszard Zięba (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)