International and Security Studies

Naszą ambicją jest, aby na łamach periodyku International and Security Studies podejmowane były analizy istotnych bieżących zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzięki temu może on się stać ważnym forum wymiany myśli o kluczowych problemach z zakresu różnych dyscyplin naukowych, dla których nadrzędnym celem jest szukanie odpowiedzi na pytania, dlaczego? Tak, jak kiedyś pisał Max Weber, aby wyjaśnić jakieś zjawisko, należy je najpierw zrozumieć. A owo zrozumienie będziemy starali się ułatwiać poprzez stosowanie innowacyjnego ujęcia interdyscyplinarnego. Dlatego pozostajemy otwarci i zapraszamy na nasze łamy badaczy i ekspertów z różnych dyscyplin z nauk społecznych, z preferencją dla badaczy bezpieczeństwa i politologów zajmujących się stosunkami międzynarodowymi.

 

Przejdź do

Adres redakcji:

International and Security Studies
Institute for Security, Energy and Climate Studies – ISECS
ul. Marszałkowska 55/73, lok. 75,
00-676, Warszawa
e-mail: redakcja@isecs.eu

Numer ISSN 2543-9804