Opis certyfikatu

Certyfikat „Samorząd nieprzyjazny smogowi” jest wydawany przez ISECS we współpracy z Instytutem Badań Społecznych i Rynkowych IBRIS. W wyniku wielopoziomowego audytu polegającego na analizie polityki publicznej prowadzonej przez władze samorządowe w zakresie przeciwdziałania zjawisku smogu określamy w jakim zakresie podejmowane działania są poprawne i optymalne ekonomicznie. Metodologia badania oparta jest na analizie danych jakościowych i ilościowych zgodnie z najnowszymi trendami badania polityk publicznych.

Każdy certyfikat opatrzony jest ilością przyznanych punktów oraz kolorem czerwonym, niebieskim i zielonym. Certyfikaty są przyznawane na okres jednego roku. Uzyskanie certyfikatu potwierdza zainteresowanie władz samorządowych w przeciwdziałaniu zjawisku smogu daje również pewność, iż długofalowa polityka redukcji smogu jest prowadzona właściwie. Ten istotny element komunikacyjny ma znaczenie właśnie w przypadku tego zjawiska, którego całkowite wyeliminowanie jest długotrwałe i kosztowne.

Więcej informacji o certyfikacie

certyfikatsmog@isecs.eu

Zobacz: „Strategia walki ze smogiem”