Instytut doradza instytucjom rządowym w kraju i za granicą jak i biznesowi w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, energetyki i klimatu przygotowując analizy, prognozy. Pełni również rolę platformy badawczej umożliwiającej realizację badań naukowych i wymiany poglądów między naukowcami z kraju i zagranicy. Instytut organizuje również specjalistyczne szkolenia dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie problematyki bezpieczeństwa, energii i klimatu.