Energia odnawialna zyskuje coraz większe znaczenie w świecie energii. Zarówno dynamika wzrostu zainstalowanych mocy, jak i wielkość produkcji, znacznie przekracza wzrost w tradycyjnych technologiach. W efekcie OZE są już stosowane zarówno przez mniej, jak i bardziej zamożnych tego świata. Dlaczego tak się dzieje? Rośnie efektywność kosztowa OZE, które zyskują wsparcie rządów oraz zdobywają coraz szersze poparcie społeczne. Dzięki temu powstaje pozytywna pętla sprzężenia zwrotnego, w której spadające ceny wpływają na upowszechnienie technologii, tym samym zapewniając dopływ kapitału i szersze poparcie, co z kolei znajduje odbicie w dalszym postępie technologicznym. Dr. Księżopolski o fotowoltaice dla Energetyka24.com.

 

Źródło zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/steevithak/