25 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej. W trakcie obrad głos zabrał Michał Kurtyka, który przedstawił główne problemy rządu w kontekście przedstawionego przez KE „Pakietu Zimowego”. Posiedzenie zbiegło się z zapowiedziami Krzysztofa Tchórzewskiego dotyczącymi odłożenia prezentacji strategii energetycznej oraz weryfikacji działań dotyczących budowy elektrowni atomowej. Wkraczamy w bardzo trudny okres negocjacji z Komisją Europejską, warto się w tym kontekście zastanowić, jak te negocjacje prowadzić, jakich używać argumentów i jakie są nasze cele. Zagrożenia płynące z braku jasnej strategii omawia dr Księżopolski dla serwisu Energetyka24.