Metoda aukcyjna staje się coraz bardziej popularnym sposobem na rozwijanie produkcji energii odnawialnej, często realizowanym łącznie z innymi środkami, celem doprowadzenia do wzrostu zastosowania zielonych źródeł energii. Cieszy się ona rosnącym zainteresowaniem ze względu na zdolność do wspierania rozwoju technologii odnawialnych w sposób zaplanowany, opłacalny i przejrzysty, a jednocześnie spełniający inne ważne zadania. Przykłady obejmują tworzenie miejsc pracy czy rozwijanie własności na poziomie lokalnymi. W efekcie tego, w ciągu ostatniej dekady liczba krajów, które zdecydowały się przejść na metodę aukcyjną wzrosła jedenastokrotnie – z sześciu w 2005 roku do co najmniej 67 krajów w listopadzie 2016. Dr. Krzysztof Księżopolski dla Energetyka24.com.